Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału SITWM Radom Drukuj
Piątek, 20 Listopad 2009 22:11
 W dniu 27 lutego 2009r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału SITWM Radom połączone z wyborem nowych władz na następną kadencję. Po otwarciu obrad przez kol. Przewodniczącego Marka Pokorskiego i przywitaniu gości w osobie: Prezesa ZG SITWM Warszawa p. Leonarda Szczygielskiego, Prezesa RRF SNT NOT w Radomiu p. Marka Grzywacza, Dyrektora Biura p. Andrzeja Barskiego oraz pozostałych przybyłych przystąpiono do realizacji porządku obrad. W trakcie trwania obrad rozpatrzono i przyjęto sprawozdania z działalności Władz Oddziału oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Marek Grzywacz podziękował odchodzącemu Zarządowi za aktywną pracę na rzecz środowiska naukowo technicznego oraz wręczył przewodniczącemu list gratulacyjny.

W trakcie głosowania do Zarządu SITWM Radom na następną kadencję wybrano następujące osoby:

  • kol. Sylwester Norek - przewodniczący
  • kol. Eugeniusz Kaca - członek zarządu
  • kol. Krzysztof Maraszkiewicz - członek zarządu
  • kol. Danuta Perkowska - członek zarządu
  • kol. Ewa Sabat - członek zarządu.

 

Proszę kliknąć na zdjęcie w celu powiększenia