Wizyta Władz Federacji Drukuj
Poniedziałek, 23 Listopad 2009 16:51
W dniu 6 sierpnia br. przebywało w Domu Technika NOT w Radomiu, z wizytą roboczą kierownictwo Federacji FSNT-NOT w osobach:
prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny i Sekretarz Generalny Jerzy Gumiński.

Celem spotkania było zapoznanie gości między innymi z termomodernizacją Domu Technika, zagospodarowaniem wokół nieruchomości terenu w związku z rozpoczęciem budowy "Centrum Słonecznego" na sąsiedniej działce oraz bieżącą działalnością statutową Rady (XXII Radomskie Dni Techniki,
Konferencja Naukowo-Techniczna w ramach Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR-SHOW 2009).

Gości ze strony kierownictwa Radomskiej Rady podejmowali członkowie zarządu w osobach: kol, kol Andrzej Barski dyrektor biura, Andrzej Michalczewski i Henryk Poręba.

Kierownictwo Zarządu Głównego poinformowało o zamierzeniach Federacji w bieżącym roku oraz w kadencji 2009/2013.

 

Opracował
Andrzej Barski
Dyrektor biura

 

Proszę kliknąć na zdjęcie w celu powiększenia