top
logo
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Login Form
Partnerzy:
Odsłon : 736010
Archiwum
Szkolenia Dla Firm i Przedsiębiorstw PDF Drukuj Email
Piątek, 20 Listopad 2009 22:09
 

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Szkolenia dla firm i przedsiębiorstw.

Szkolenia odbywają się w Domu Technika NOT w Radomiu, ul. Struga 7A

Program szkoleń jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824 z dnia 31 października 2005 r.). Uczestnik szkolenia otrzymuje ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia w zakresie tematycznym i czasowym zgodnym ww. Rozporządzeniem.

 

Dom Technika NOT, ul. Struga 7A, 26-600 Radom

KONTAKT TEL. 048 36 231 21 w. 47

KONTAKT E-MAILOWY:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

ZAPRASZAMY

 
Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Rady Krajowej FSNT - NOT PDF Drukuj Email
Piątek, 20 Listopad 2009 22:07
 Uprzejmie informujemy , że 11 grudnia ubr. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie Rady Krajowej FSNT-NOT. Sprawozdanie z realizacji programu na kadencję 2004-2008 w imieniu ustępującego zarządu złożył prezes Wojciech Ratyński. Rada Krajowa udzieliła aprobaty ustępującemu zarządowi.

W wyniku wyborów do Zarządu Głównego FSNT-NOT wybrano na funkcje prezesa kol. Ewę Mańkiewicz-Cudny (TKT), na funkcję wiceprezesów: kol. Janusza Dyducha (SITK), kol. Stefana Góralczyka (PZITB), kol. Mariana Jerzego Nasiadko (SITR), kol. Tadeusza Pawłowskiego (SIMP), kol. Józefa Szczepana Suchego (STOP), a na funkcję Sekretarza Generalnego kol. Jerzego Gumińskiego (SITPMB).

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT został kol. Edward Ludera (SITK). W skład komisji weszły ponadto następujące osoby: kol. Andrzej Barski (PZSWiR,SWP), kol. Wojciech Tadeusz Fonder (SITLiD), KOL. Grażyna Krół (SITPChem), kol. Jan Lemański (PZITS), kol. Jarosław Palenik (SPP) i kol. Stanisław Petrykowski (SITPMB).

Nowy Zarząd Główny FSNT-NOT składa wszystkim koleżankom i kolegom najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w realizacji planów w nadchodzącym 2009 roku.

 
 
X Spotkanie Świąteczno - Noworoczne PDF Drukuj Email
Czwartek, 19 Listopad 2009 16:55

W dniu 17 grudnia br. Odbyło się tradycyjne 10 spotkanie świąteczno – noworoczne środowiska inż. – technicznego sfederowanego w Naczelnej Organizacji Technicznej. Jak zwykle gospodarze Domu Technika na czele z dyr. Kol. Andrzejem Barskim przygotowali szereg niespodzianek zapraszając na wieczór wigilijny młodych artystów – wykonawców kolęd i pastorałek uczniów Zespołu Szkół Muzycznych z Radomia.

      Gośćmi specjalnymi byli: JE. Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej Zygmunt Zimowski oraz JE. Biskup Senior Edward Materski, który za kilka dni obchodzić będzie jubileusz 40-lecia otrzymania Sakry Biskupiej. W spotkaniu obok licznej rzeszy członków stowarzyszeń SNT i przyjaciół federacji udział wzięli zaproszeni goście m.in. nowo wybrani: Prezes NOT , Kol. Ewa Mańkiewicz- Cudny i V-ce Prezes Kol. Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch.

      Władze wojewódzkie, powiatowe i samorządowe reprezentowali: Jerzy Kacak kier. delegatury Urzędu Wojewódzkiego, Tadeusz Osiński starosta powiatu radomskiego, Dariusz Wójcik przewodniczący Rady Miast Radomia.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego reprezentował członek Zarządu Piotr Szprendałowicz. Wśród przyjaciół i zaproszonych gości byli również: zastępca sekretarza Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Kol. Roman Lulis, kierownictwo Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy reprezentowali dyrektorzy tych jednostek w osobach Aleksandra Kornatowskiego i Józefa Bakuły. Liczne reprezentowane było grono przedstawicieli szkolnictwa szczebla wojewódzkiego i średniego m.in. Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik, Dyr. Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszek Pożyczka oraz Dyr. Zespołu Szkół Samochodowych Wojciech Bernat. W trakcie uroczystości wręczono złote i srebrne odznaki honorowe NOT a otrzymali je: Kol. Kol.

 • Zdzisław Majewski ( SIMP) złota
 • Ewa Solecka - Wiech ( RR NOT) srebrna
 • Piotr Szprendałowicz ( Urząd Marszałkowski ) srebrna
 • Ryszard Stachurski ( RKTiW) srebrna
 • Jerzy Jóźwik (SITK) srebrna

Nowo wybrani: Prezes i V-ce Prezes NOT oraz członek Głównej Komisji Rewizyjnej NOT Andrzej Barski otrzymali z rąk V-ce Prezesa RR NOT Kol. Waldemara Fabirkiewicza okolicznościowe gratulacyjne ryngrafy z okazji wyboru na te funkcje, natomiast JE. Biskup Senior specjalną okolicznościową plakietkę z okazji przypadającego jubileuszu.

Spotkanie upłynęło w wyjątkowo serdecznej i sympatycznej atmosferze, w której wzięło udział ponad 130 osób.

 

Opracował
Andrzej Barski
Dyrektor biura

 

Proszę kliknąć na zdjęcie w celu powiększenia

 

 
XXI Radomskie Dni Techniki PDF Drukuj Email
Środa, 18 Listopad 2009 17:50

W środę 15 października 2008 roku w Domu Technika NOT odbyła się uroczysta Inauguracja XXI Radomskich Dni Techniki z udziałem władz miasta, samorządowych i stowarzyszeniowych. Uczestniczyli w niej m.in. Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz, a także Wiceprezes Zarządu Głównego FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. Przedmiotem obrad były "Problemy komunikacyjne Miasta Radomia". Omówiono zagadnienia związane z transportem drogowym, kolejowym oraz lotniczym. Dyskutowano na temat rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej regionu radomskiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy Poru Lotniczego w Radomiu. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Prezydent Miasta Radomia. W Inauguracji wzięło udział liczne grono uczestników: przedstawiciele władz miasta, samorządowcy, członkowie stowarzyszeń oraz osoby odpowiedzialne za rozbudowę i utrzymanie dróg w regionie radomskim.

 

Proszę kliknąć na zdjęcie w celu powiększenia

 
Szkolenie - Procedury Przetargowe i Wzory Warunków Kontraktowych FIDIC PDF Drukuj Email
Środa, 18 Listopad 2009 17:45

ZAPROSZENIE

 

Dokumenty programowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 przewidują w planie działania na 2008 rok realizację Priorytetu VIII "Regionalne Kadry Gospodarki". Natomiast Działanie 8.1. tego Priorytetu przewiduje nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez osoby pracujące.
W związku z tym Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT zamierza realizować w ramach Poddziałania 8.1.1 szkolenie skierowane do osób pracujących.
Tematem szkolenia będą:

 

PROCEDURY PRZETARGOWE

i

WZORY WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC

 

Szkolenie prowadzone będzie przez wybitnych specjalistów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, Banku Światowego oraz zarządzania umowami FIDIC. Uczestnicy otrzymają podstawową wiedzę związaną z uwarunkowaniami przypisanymi do środków unijnych ( strukturalnych i spójności ), podstawową umiejętność stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT organizuje szkolenie na temat Realizacji Inwestycji wg Procedury FIDIC

 

FIDIC został utworzony w roku 1913 jako Międzynarodowa Federacja (Niezależnych) Inżynierów Konsultantów. Celem utworzenia tej federacji było wspólne popierania interesów zawodowych stowarzyszeń członkowskich niezależnych inżynierów konsultantów oraz rozpowszechnianie informacji użytecznych dla członków stowarzyszeń tworzących federację.
Obecnie stowarzyszenia członkowskie FIDIC reprezentują ponad 60 krajów ze wszystkich kontynentów. Federacja reprezentuje większość niezależnych inżynierów konsultantów działających na świecie.

FIDIC zajmuje się organizacją seminariów, konferencji i podejmuje działania w celu utrzymania wysokiego poziomu etycznego i zawodowego swoich członków, wspierając rozwój zawodu inżynierskiego w krajach rozwijających się. FIDIC publikuje szereg różnych informacji przeznaczonych dla inżynierów konsultantów, inwestorów i banków, znormalizowane formularze przetargowe, wzory dokumentów kontraktowych oraz wzory umów między klientem a konsultantem. Wszystkie te dokumenty można nabyć w sekretariacie FIDIC w Szwajcarii (www.fidic.org). W Polsce tłumaczeniem i wydawaniem dokumentów FIDIC zajmuje się firma Cosmopoli (www.cosmopoILcom.pl ).

Polska wstąpiła do FIDIC w 1914 roku i należała do roku 1939. Od roku 1990 do FIFDIC należy polska organizacja niezależnych inżynierów konsultantów pod nazwą SID i R (Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców http://sidir.w.interia.pl).
SlD i R zrzesza osoby fizyczne oraz w charakterze członków wspierających, prywatne firmy zajmujące się niezależnym doradztwem inżynierskim.
Statut FIDIC nakłada na swoich członków wysokie wymagania etyczne, zgodne z zasadami FIDIC.
Tylko jedna organizacja krajowa może należeć do FIDIC.

 

Ogólne zasady realizacji przedsięwzięć wg procedur FIDIC

W realizacji przedsięwzięć opartych na procedurach FIDIC występują dwie strony: Zamawiający i Wykonawca. Natomiast dla zapewnienia przestrzegania procedur powołuje się Inżyniera (funkcja), który nie jest stroną i powinien działać bezstronnie, bez względu na status zatrudnienia, zgodnie z zawartym między stronami kontraktem. Inżynier oznacza osobę wyznaczoną do działania w danym kontrakcie. Inżynier może interpretować kontrakt tylko tak, jak jest on napisany. Wszelkie kontakty między stronami kontraktu powinny odbywać się wyłącznie za pośrednictwem Inżyniera. Wymagana jest współpraca i zespołowe działanie Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu. Kontrakt to zbiór dokumentów, na które składają się najczęściej specyfikacje, rysunki, przedmiar robót, oferta, list zatwierdzający, porozumienie kontraktowe oraz takie dokumenty jak ubezpieczenia, gwarancje, poręczenia, itd. Powstały w ten sposób jednolite procedury realizacji inwestycji na całym świecie, stanowiące ułatwienie dla zaangażowanego w realizację inwestycji personelu. Istotą jest utrzymanie rozsądnej równowagi między wymaganiami i interesami zainteresowanych stron oraz sprawiedliwy podział ryzyka, zagrożeń i odpowiedzialności.
FIDIC przez lata doświadczeń wypracował jednolite procedury przetargowe dla uzyskania i oceny ofert na wykonanie robót budowlano - inżynierskich oraz przejrzystych zasad wyboru Wykonawcy. Istotnym na tym etapie dokumentem dla oferenta jest instrukcja dla oferenta i dane przetargowe, które w sposób wyczerpujący informują o zasadach uczestnictwa w przetargu. Ponieważ wszyscy oferenci otrzymują takie same dokumenty przetargowe i muszą się zastosować do takiej samej procedury przetargowej, podstawą wyboru jest najczęściej cena. Ostatecznie oferent, który wygra przetarg (Wykonawca) będzie związany dokumentacją przetargową, która to dokumentacja ta po wyborze wykonawcy staje się automatycznie zawartym kontraktem, o czym Zamawiający powiadamia wykonawcę listem zatwierdzającym (akceptującym).
Jednym ze składowych dokumentów przetargowych są warunki kontraktowe część ogólna i część szczegółowa. Dokumenty te mają popularną nazwę "czerwona książeczka".
Warunki kontraktowe to wynik wieloletnich doświadczeń najlepszych fachowców FIDIC i dlatego uznawane są za powszechne przy zawieraniu kontraktów międzynarodowych. Warunki te razem stanowią zbiór praw oraz obowiązków stron i wprowadzone zostały również do stosowania w kontraktach finansowanych lub współfinansowanych przez Bank Światowy oraz inne agendy ONZ.
Część ogólna nie podlega żadnym modyfikacjom i jest załączona do dokumentacji przetargowej w wersji wydanej przez FIDIC. Dla oficjalnego użytku FIDIC uznaje jako autentyczny tekst tylko angielską wersję tych warunków.
Część szczegółowa powstaje jako dokument uściślający część ogólną dla konkret-nego zamierzenia inwestycyjnego i zawiera klauzule dostosowawcze każdorazowo do in-dywidualnego kontraktu. Dostosowaniem klauzul zajmuje się zwykle inżynier konsultant na zlecenie zamawiającego. W ten sposób powstały na świecie jednolite i powszechnie znane zasady postępowania przy wyborze wykonawcy w procesie przetargowym w oparciu o standardowe dokumenty.
Powoduje to stosunkowo łatwy wybór wykonawcy i łatwość porozumienia pomiędzy fachowcami zaangażowanymi w procesie inwestycji, bez względu na miejsce jej realizacji.

 

  Istotną rolę w procesach FIDIC spełnia Inżynier (funkcja), który może występować jako:
 • Inżynier (Kontraktu),
 • Inżynier Doradca,
 • Inżynier Konsultant

 

  Inżynier najczęściej zatrudniany jest do:
 • udziału w pracach przygotowawczych - analiza przedinwestycyjna,
 • przygotowania planów i specyfikacji dla przedsięwzięcia,
 • reprezentowania interesów Zamawiającego podczas przetargu,
 • udziału w wyborze wykonawcy,
 • sprawdzania i nadzorowania realizacji przedsięwzięcia,
 • konsultacji im pomocy w szczególnych aspektach przedsięwzięcia, w których własny personel zamawiającego nie ma dostatecznych umiejętności czy doświadczenia,
 • planowania, zarządzania budową, analizą wykonalności i pomocy w uzyskaniu finansowania,
 • realizacji "pod klucz" jako doradca Zamawiającego lub doradca Wykonawcy.

 

Procedury FIDIC powstały w wyniku lat doświadczeń oraz systematycznie wprowadzanych zmian, uściśleń i poprawek. Pozwoliło to na stworzenie procedur, w których Zamawiający oczekuje od Wykonawcy "porządnie" wykonanego przedsięwzięcia w założonym czasie i koszcie. Wykonawca oczekuje natomiast odpowiednich warunków do wykonania robót, uczciwego i zrównoważonego zastosowania kontraktu i szybkiej zapłaty tego, co ma otrzymać. Zakłada się, że Wykonawca nie będzie uwzględniał w proponowanej cenie kontraktowej warunków, które mogą wystąpić, ale nie muszą, i na które wykonawca nie ma wpływu lub które mogą być pokryte ubezpieczeniem za rozsądną składkę. To pozwala nie uwzględniać sum rezerwowych na niemożliwe do przewidzenia niebezpieczeństwa. Odpowiedzialne i rozsądne zachowanie wszystkich stron gwarantuje sukces.

 

Prosimy kliknąć na link, aby wypełnić formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu: Zgłoszenie udziału w szkoleniu

 
Ochrona Własności Przemysłowej PDF Drukuj Email
Środa, 11 Listopad 2009 15:21

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NOWA USŁUGA

wypracowana w ramach programu

KIGNET

izbowego systemu wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw 

OCHRONA  WŁASNOŚCI   PRZEMYSŁOWEJ

Jeżeli :

MASZ FIRMĘ
MASZ DOBRĄ FIRMĘ
MASZ DOBRĄ FIRMĘ ROZPOZNAWALNĄ NA RYNKU

Z A D B A J O OCHRONĘ JEJ WIZERUNKU

Zgłoś się do rzecznika patentowego
 

Szukaj nas w Domu Technika

Radom, ul. Struga 7a

Tel.: (048) 362 3121; fax: (048)362 20 88
e-poczta : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

 

 

 

 

OCHRONA  WŁASNOŚCI  PRZEMYSŁOWEJ

Pamiętaj, że :
 

Nazwa firmy, jej logo, nazwy i symbole graficzne jej produktów i usług, a nawet kolor i znak dźwiękowy – mogą i powinny być chronione na drodze prawnej w postaci zarejestrowanego znaku towarowego. Znak towarowy może być chroniony przez dowolnie długi okres czasu, a jego rejestracja najczęściej ma formę :

 

■znaku słownego (np. nazwa firmy, nazwa produktu),

■znaku graficznego (np. graficzne logo firmy, marka produktu),

■znaku słowno – graficznego (nazwa firmy w postaci graficznej).

 

Rejestracja własności intelektualnej to również :  

► rejestracja wynalazków i wzorów użytkowych,

► rejestracja znaków towarowych,

► rejestracja wzorów przemysłowych,

► rejestracja domen internetowych, oznaczeń geograficznych oraz innych praw na dobrach niematerialnych.
 

Uczestnicząc w naszych bezpłatnych szkoleniach dowiesz się co to jest wynalazek i co to jest patent. Poznasz zasady i procedury ochrony swych praw.

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

W

 

SESJI  SZKOLENIOWEJ

 

 

OCHRONA WŁASNOŚCI

 

 

INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ


WYKŁAD WYGŁOSI  I  NA  PYTANIA  ODPOWIE

 

mgr inż. Andrzej Szczepek

 

Ekspert w Departamencie Znaków Towarowych

URZĘDU PATENTOWEGO

NOT  Radom, 28 marca 2008 r. 

Sala Nr 112 godz. 10.00 

 

WSTĘP  WOLNY

 

 

Zgłoś swój udział : fax : (048) 362 20 88 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    

 

 

 
« PoczątekPoprzednia12345NastępnaOstatnie »

Strona 3 z 5

bottom
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter