top
logo
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Login Form
Partnerzy:
Odsłon : 736006
Archiwum
Regulamin Przyznawania Notowskiej Nagrody Uznania "Radomski Laur Techniki" PDF Drukuj Email
Piątek, 20 Listopad 2009 22:40
Bardzo liczne radomskie środowisko techniczne, skupione przy Radomskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w trakcie wielu dyskusji uznało za celowe wyróżnianie ludzi aktywnie wspierających i promujących postęp techniczny. W tym celu podjęto już w 2008 r. działania w celu ustanowienia specjalnej nagrody środowiska technicznego. W rezultacie tych działań została ustanowiona przez Radomską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT nagroda "RADOMSKI LAUR TECHNIKI" dla wspierania i promowania postępu technicznego i wyróżniania ludzi go tworzących w regionie radomskim.
Nagroda przyznawana jest w formie statuetki, medalu lub dyplomu uznania w kategorii:

 • INNOWACJE; przyznawana za tworzenie nowych rozwiązań i wdrażanie innowacji technicznych w różnej formule, szczególnie w sektorze małych, średnich przedsiębiorstw, instytucji i gospodarstw rolnych.
 • NAUKA I OŚWIATA; przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i oświaty na rzecz innowacji i edukacji technicznej.
 • AKTYWNE DZIAŁANIE; przyznawana za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz organizacji notowskiej oraz wspieranie postępu technicznego i organizacyjnego w regionie radomskim.

Nagrodę w poszczególnych kategoriach przyznaje Kapituła, powołana przez Radomską Radę FSNT NOT, w składzie 9 osób. Przewodniczącym Kapituły został wybrany długoletni działacz RR FSNT NOT Pan Henryk Poręba.
Opracowany został Regulamin przyznawania nagrody, określono kryteria i niezbędne procedury. Pierwsze uroczyste wręczenie nagród przewidziano w czasie tegorocznych "Radomskich Dni Techniki".
Prawo do zgłaszania osób, zespołów, organizacji, instytucji czy przedsiębiorstw do Nagrody Uznania jest nieograniczone pod warunkiem spełnienia określonych w regulaminie zasad i celów nagrody. Dlatego też Kapituła wystąpiła do zarządów wszystkich stowarzyszeń naukowo - technicznych, działających w regionie radomskim, do władz technicznych uczelni wyższych, dyrektorów technicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz przedsiębiorców współpracujących z radą z informacją o ustanowienia nagrody i prośbą o przygotowanie stosownych wniosków.

   

   

  Zarząd RR FSNT NOT

   

 
Pożegnanie Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego PDF Drukuj Email
Piątek, 20 Listopad 2009 22:37
 W dn. 21 czerwca br. odbyła się dziękczynna msza święta w intencji pożegnania Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego z diecezją radomską, w której na zaproszenie Kurii udział wzięli m.in. kierownictwo Radomskiej Rady NOT na czele z Prezesem W. Fabirkiewiczem, Wiceprezesem M. Grzywaczem oraz Dyrektorem A. Barskim- Członkiem Zarządu.
Wśród obecnych byli także kol. z Rady oraz poszczególnych SNT oraz poczet sztandarowy naszej federacji.
W uroczystości wzięli również udział członkowie rządu (m.in. E. Kopacz), parlamentarzyści, senatorowie, władze wojewódzkie (Wicewojewoda D. Piątek), władze samorządowe (Prezydent Miasta A. Kosztowniak) oraz szereg znanych polityków aktualnie będących w Sejmie. W odbytym krótkim spotkaniu prezes W. Fabirkiewicz podziękował Jego Ekscelencji za siedmioletnią współpracę i tzw. "spotkanie opłatkowe" środowiska inżynieryjno-technicznego naszej federacji. Delegacja wręczyła upominek Ks. Arcybiskupowi oraz list gratulacyjny z okazji powołania na stanowisko Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Arcybiskup zaprosił nasze środowisko do złożenia wizyty w Watykanie w uzgodnionym terminie. Zaproszenie zostało przyjęte z zadowoleniem a termin wizyty zostanie uzgodniony w drodze korespondencyjnej.

   

  Opracował
  Andrzej Barski
  Dyrektor biura

   

  Galeria zdjęć z uroczystości:

   

  Proszę kliknąć na zdjęcie w celu powiększenia  

   

   

 
Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości PDF Drukuj Email
Piątek, 20 Listopad 2009 22:36
 W dn.06.04.2009r. przeprowadzono II stopnia eliminacje uczniów szkół ponadpodstawowych Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości.

Celem OWoW jest zainteresowanie młodzieży problematyką wynalazczą a szczególnie w zakresie: prawa własności przemysłowej, umiejętności dokonywania i zgłaszania projektów wynalazczych, technik twórczego myślenia, poznawania ważniejszych wynalazków oraz ich twórców.

Jury pod kierownictwem Kol. inż. Ryszarda Stachurskiego- rzecznika patentowego w wyniku testów pisemnych i zadań praktycznych oraz pytań ustnych wyłoniła ekipę z regionu radomskiego na eliminacje Centralne, które odbędą się w dn. 02-04.06.2009r. Drzonkowie k/ Zielonej Góry. Udział wezmą uczniowie: Daniel Stachurski, Dzik Adam, Mądry Krzysztof (wszyscy z Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu) oraz Kebbas Sofiane ( Zespół Szkół Samochodowych).

Organizatorem Olimpiady jest Polski Związek Stowarzyszeń i Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Patentowego RP, Kuratorium Oświaty i Regionalnych Klubów Techniki i Wynalazczości.

Opr. A. Barski
Prezes RKTiW

 

Proszę kliknąć na zdjęcie w celu powiększenia

 

 
Wybory Delegata Mazowsza Do Rady Krajowej FSNT NOT PDF Drukuj Email
Piątek, 20 Listopad 2009 22:34
 W dniu 24 marca 2009r. odbyło się zebranie przedstawicieli TJO działających na terenie województwa mazowieckiego mającego na celu dokonanie wyboru delegata Mazowsza do Rady Krajowej FSNT- NOT. W zebraniu wzięli udział delegaci z Ciechanowa, Ostrołęki, Siedlec, Płocka, Radomia i Warszawy.

Miło nam poinformować, że delegatem do Rady Krajowej NOT został wybrany nasz Kolega - Marek Grzywacz - były Prezes Radomskiej Rady FSNT- NOT. Gratulując Koledze Markowi wyboru żywimy nadzieję, że będzie dobrym "ambasadorem" Terenowych Jednostek nie tylko z Mazowsza, ale również z Kraju.

opr. A. Barski.

 

Proszę kliknąć na zdjęcie w celu powiększenia

 

 
Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Radomskiej Rady FSNT NOT PDF Drukuj Email
Piątek, 20 Listopad 2009 22:24
 W Domu Technika NOT w Radomiu 13 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Radomskiej Rady FSNT NOT. W trakcie zebrania przedstawione zostały informacje o działalności Rady w kadencji 2005-2009, udzielono absolutorium ustępującym władzom i dokonano wyboru władz na nową kadencję.

Prezesem Rady FSNT NOT w Radomiu, w glosowaniu tajnym, wybrany został mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz, przewodniczący Z/O SITK RP w Radomiu, zaś Wiceprezesem Zarządu ds. Strategii Rozwoju Działalności Statutowej został mgr inż. Marek Grzywacz - Skarbnik Zarządu Oddziału SEP, członek Zarządu Głównego SEP.

Na członków Zarządu Rady wybrano:

 • mgr inż. Elżbietę Stanke - ds. wykorzystania Środków Unijnych - wieloletnia działaczka z/o Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych;
 • mgr inż. Henryka Porębę - ds. Strategii Rozwoju Zasobów Majątkowych RR - członka z/o Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości;
 • dr inż. Andrzeja Michalczewskiego - ds. Rozwoju Kadry Inżynierskiej - członka z/o Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich;
 • inż. Andrzeja Barskiego - ds. administracyjno - gospodarczych, Dyrektor Biura RR, Sekretarz Zarządu - członka ZG Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Radomskiej Rady FSNT - NOT został inż. Wiesław Gralec, reprezentujący z/o Stowarzyszenia Włókienników Polskich zaś członkami komisji zostalimgr Dorota Kopczyńska - działaczka Radomskiego Klubu Techniki i Wynalazczości i inż. Cezary Zacharski - wieloletni aktywny działacz a ostatnio Prezes z/o Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

Podczas zebrania delegaci 12 branżowych Stowarzyszeń Naukowo Technicznych, reprezentujący ponad 2 tys. inżynierów i techników z terenu południowego Mazowsza, określili kierunki działania obejmujące wykorzystanie środków unijnych na rzecz rozwoju gospodarki regionu, dostosowanie struktur Stowarzyszenia i form jego aktywności do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, wypracowanie projektu modelu funkcjonowania ruchu inżynierskiego w celu przygotowania środowiska do XXIV Kongresu Techników Polskich - 2010r.

Andrzej Barski

 

Proszę kliknąć na zdjęcie w celu powiększenia


  {slimbox images\stories\wybory\pic.jpg,images\stories\wybory\
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału SITWM Radom PDF Drukuj Email
Piątek, 20 Listopad 2009 22:11
 W dniu 27 lutego 2009r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału SITWM Radom połączone z wyborem nowych władz na następną kadencję. Po otwarciu obrad przez kol. Przewodniczącego Marka Pokorskiego i przywitaniu gości w osobie: Prezesa ZG SITWM Warszawa p. Leonarda Szczygielskiego, Prezesa RRF SNT NOT w Radomiu p. Marka Grzywacza, Dyrektora Biura p. Andrzeja Barskiego oraz pozostałych przybyłych przystąpiono do realizacji porządku obrad. W trakcie trwania obrad rozpatrzono i przyjęto sprawozdania z działalności Władz Oddziału oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Marek Grzywacz podziękował odchodzącemu Zarządowi za aktywną pracę na rzecz środowiska naukowo technicznego oraz wręczył przewodniczącemu list gratulacyjny.

W trakcie głosowania do Zarządu SITWM Radom na następną kadencję wybrano następujące osoby:

 • kol. Sylwester Norek - przewodniczący
 • kol. Eugeniusz Kaca - członek zarządu
 • kol. Krzysztof Maraszkiewicz - członek zarządu
 • kol. Danuta Perkowska - członek zarządu
 • kol. Ewa Sabat - członek zarządu.

 

Proszę kliknąć na zdjęcie w celu powiększenia 

 
« PoczątekPoprzednia12345NastępnaOstatnie »

Strona 2 z 5

bottom
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter