Sprawozdanie z LNG Drukuj
Wpisany przez adminnot   
Wtorek, 17 Maj 2016 00:00

16 maja 2016 r. w Warszawskim Domu Technika odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Wykorzystanie energii chłodu z procesu przetwarzania LNG szansa rozwoju przemysłu rolno-spożywczego”.

Konferencja zorganizowana została przez  Radomską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Radomiu przy współudziale Clean World Energy Systems sp. z o.o.

Patronat Honorowy objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – prof. dr hab. Alojzy Szymański, Prezes Agencji Rynku Rolnego oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

    
  Celem Konferencji było:
 
  1. Przedstawienie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wykorzystania energii chłodu powstałej w procesie regazyfikacji w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego.
  2. Wskazanie źródeł dodatkowych przychodów wynikających z wdrożenia proponowanych innowacyjnych technologii i rozwiązań techniczno-organizacyjnych w przemyśle rolno-spożywczym.
  3. Ukazanie możliwości wykorzystania środków unijnych w innowacyjnych inwestycjach związanych z przemysłem rolno-spożywczym.    

Patronat medialny nad wydarzeniem objął miesięcznik „Przemysł Spożywczy” oraz „Pierwszy Portal Rolny”. 

Udział w Konferencji wzięło ok. 30 osób  przedstawiciele władz samorządowych, Szkół Wyższych (SGGW, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Politechnika Opolska), przedsiębiorstw, zrzeszeń producentów owoców i warzyw, Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (SITK, SITPSpoż, Energia i środowisko w mleczarstwie).

 
Podczas Konferencji referaty wygłosili: dr inż. Andrzej Krzyszkowski z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu - „Uwarunkowania logistyczne rozwoju technologii przetwarzania produktów spożywczych w niskich temperaturach”, prof. dr hab. Andrzej Lenart z SGGW w Warszawie - „Proces regazyfikacji szansą upowszechnienia liofilizacji żywności”, mgr inż. Tadeusz Bąk – Prezes Zarządu Clean World Energy  Systems Sp. z o. o. - „Potencjał energetyczny zawarty w LNG - Komercjalizacja energii zużywanej w procesie regazyfikacji LNG ”, Marek Mierzwiński – Dyrektor Handlowy Gea Polska sp. z o.o.: „Rozwiązania fimy GEA dla liofilizacji”, mgr inż. Dariusz Sapiński - Prezes Zarządu Grupy Mlekovita - „Produkcja energii elektrycznej i cieplnej ze ścieków mleczarskich”, Maciej Pałucki (Euro Grant) Fundusze Unii Europejskiej – nieszablonowo”.