top
logo
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 


Partnerzy:
Odsłon : 729171
Laureaci VIII edycji "Radomski Laur Techniki" PDF Email
Wpisany przez adminnot   
Czwartek, 23 Listopad 2017 13:14

Laureaci VIII edycji Notowskiej Nagrody Uznania

 

"Radomski Laur Techniki"


 

 

Kategoria Innowacje

Nagroda I stopnia - Statuetka - mgr inż.. Sławomir Sokołowski – nauczyciel w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu 

Nagroda przyznana za przekonstruowanie na napęd elektryczny zasilany za pomocą baterii akumulatorów żelowych samochodu osobowego spalinowego Fiat Cinquecento 900 ccm. Po zdemontowaniu silnika spalinowego wraz z jego kompletnym osprzętem został zamontowany w jego miejsce, na specjalnie zaprojektowanych łożu, silnik elektryczny neodymowy szczotkowy prądu stałego o mocy 10 kW pracujący na napięciu znamionowym 72V. Do sterowania silnika /zmiana prędkości obrotowej i mocy/ został zastosowany kontroler PWM typu Kelly 72V/400A/29kW. Baterię akumulatorów trakcyjnych stanowią baterie żelowe połączone szeregowo-równolegle. Przeniesienie napędu na koła przednie zostało zrealizowane przez istniejącą w samochodzie fabryczną skrzynie biegów za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanego do tego celu systemu zawieszenia koła zamachowego wraz z obudową i tarczą sprzęgła, niezależnego od wału silnika elektrycznego w celu jego odciążenia i pozostawienia jedynie do przeniesienia momentu obrotowego. Zasilanie systemów pokładowych /światła, elektronika pokładowa, elektryczna pompa podciśnienia układu hamulcowego/ zostało zrealizowane za pomocą akumulatora żelowego doładowywanego przez baterię słoneczną zabudowaną na dachu samochodu. Wizualizację parametrów trakcyjnych i elektrycznych samochodu realizują: oryginalny fabryczny prędkościomierz z zabudowanym licznikiem km, amperomierz prądu trakcyjnego analogowy 0-300A z bocznikiem, cyfrowy miernik temp. silnika z regulatorem, regulator solarny wyświetlający cyfrowo wartości napięcia i prądu solarnego doładowującego zasilanie systemów pokładowych, licznik energii elektrycznej pobranej podczas ładowania baterii akumulatorów z jednofazowej sieci energetycznej 230V/16A. Samochód został dopuszczony do ruchu, posiada aktualne badania techniczne. Możliwość jazdy z prędkością 80 km/h, baterie pozwalają na pokonanie dystansu 

 

 

Nagroda II stopnia – Medal - Renata Wiatrak, Artur Wiatrak – restauracja Bolek i Lolek 

Nagroda przyznana za opracowanie i wdrożenie w Restauracji „Bolek i Lolek” nowego produktu opartego o własną technologię i recepturę pod nazwą "Lepianki ziemniaczane z baraniną" przy zastosowaniu wysokojakościowych składników naturalnych i produkcji ręcznej. Produkt jest powrotem do smaków dzieciństwa tradycyjnej polskiej kuchni. 

 

Kategoria Aktywna Działalność

Nagroda I stopnia – Statuetka – Józef Bakuła - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

Nagroda przyznana za aktywne wspieranie działalności RFSNT NOT, oraz popularyzowanie postępu technicznego w całym okresie swojej pracy zawodowej i społecznej, inspirowanie młodzieży do udziału w różnych konkursach o tematyce technicznej, wspieranie w obecnej pracy zawodowej wszelkich działań mających na celu propagowanie wiedzy technicznej dla umożliwienia młodym ludziom zakładanie własnych firm. Współpracuje od lat ze środowiskiem Radomskiej Rady FSNT NOT, za co został odznaczony srebrną odznaką NOT. 

 

 

Kategoria Nauka i Oświata

Nagroda I stopnia – Statuetka - Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Nagroda przyznana z okazji jubileuszu 50- lecia szkoły oraz za całokształt prowadzonej działalności dydaktyczno – technicznej. Podkreślić należy, że w ostatnich latach w szkole zostały wprowadzone nowe kierunki kształcenia, jako wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy oraz uwzględnienie zainteresowań uczniów i preferencji rodziców. Są to kierunki- technik informatyk, technik teleinformatyk, od roku szkolnego 2016/2017 technik mechatronik, od roku 2017/2018 technik automatyk.

W związku z tym powstały programy nauczania autorstwa nauczycieli przedmiotów zawodowych w ZSE oraz utworzone zostały nowe pracownie i przygotowane stanowiska egzaminacyjne do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu.

Ponadto Zespół Szkół Elektronicznych w celu zapewnienia swoim uczniom możliwości praktycznej nauki zawodu nawiązał współpracę z wieloma firmami Radomia, podpisując porozumienia m.in. z firmami DURR, TEKOM Technologia, RADWAG, ITM,  Zakładem Automatyki KOMBUD. Owe porozumienia dotyczyły następujących obszarów: wzbogacania bazy dydaktycznej pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych, organizowania dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych (np.: wycieczki edukacyjne), odbywania praktyk zawodowych oraz stałej współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych w celu przekazywania wiedzy o najnowszych osiągnięciach technicznych. Szkoła była organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.
W roku szkolnym 2015/2016 Zespól Szkół Elektronicznych był organizatorem etapu finałowego XXXIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej pod patronatem AGH w Krakowie.

Nagroda II stopnia – Medal - Barbara Czerska – nauczyciel w Zespole Szkół Elektronicznych

Pani Barabara Czerska od lat przygotowuje uczniów do Olimpiady Wiedzy Technicznej prowadząc z nimi zajęcia nieodpłatnie. Co roku jej podopieczni uczestniczą w ogólnopolskim finale olimpiady - w roku szkolnym 2015/2016 w XLII edycji OWT trzech uczniów uzyskało tytuł finalisty. W 2016/17 tytuł laureata OWT zdobył jeden z uczniów Pani Czerskiej. Od wielu lat uczestniczy również w organizowaniu etapu okręgowego OWT przeprowadzanego dla uczniów regionu radomskiego w ZSE w Radomiu. Czynnie uczestniczyła w pracach komisji konkursowej  XXXIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej ZSE. Jest współautorką programu nauczania w zawodzie technik elektronik. Bierze czynny udział w tworzeniu programu dla nowo utworzonych kierunków kształcenia w ZSE - technik mechatronik i technik automatyk.

Nagroda II stopnia – Medal - Wojciech Szymański – uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego

Medal został przyznany za wyjątkowe osiągnięcia ucznia tj. wyróżnienie w Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej, Brązowy medal w Europejskiej Olimpiadzie Fizycznej, uzyskanie tytułu Laureata II miejsce w Olimpiadzie Fizycznej, tytułu Laureata X miejsce w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Laureat Olimpiady Informatycznej, wyróżniony finalista konkursu fizycznego Politechniki Warszawskiej  i Mazowieckiego Kuratora Oświaty, uzyskanie bardzo dobrego wyniku w Polsko - Ukraińskim konkursie fizycznym Lwiątko..

Nagroda II stopnia – Medal -Zespół Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu

Nagroda przyznana za całokształt działalności dydaktyczno – technicznej. Uczniowie szkoły biorą udział w wielu branżowych wystawach, targach i konkursach uzyskując liczne nagrody. Wyroby zgłaszane do konkursów, wykonane według projektów uczniów, oprócz oryginalnej formy, kolorystyki i zestawienia materiałów, pokazują niekonwencjonalne rozwiązania technologiczne wyrobów odzieżowych. Modele wyróżniają się pomysłowością, niestandardowymi rozwiązaniami połączeń kolorystyki, tkanin i dodatków krawieckich. Dopełnieniem strojów były zaprojektowane i wykonane w warsztatach szkolnych torebki. Uczniowie wykazali się pomysłowością, a zastosowane skóry i dodatki kaletnicze spowodowały, że torebki były atrakcyjne i niepowtarzalne. Fryzury zaprojektowane i wykonane przez uczniów zdobywały wysokie noty w Konkursach zawodowych, wyróżniały się oryginalnością oraz starannym wykonaniem. Także zdjęcia zrobione przez uczniów szkoły na konkursy fotograficzne odznaczały się wysoką jakością wykonania. Możliwość kształcenia zawodowego w ramach projektów unijnych podnosi rangę szkolnictwa zawodowego i umożliwia rozwój umiejętności zawodowych.

Nagroda II stopnia – Medal - Anna Wolska – nauczyciel w Zespole Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu

Nagroda przyznana za całokształt działalności dydaktyczno - technicznej, wieloletnie, skutkujące sukcesami przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, targach i wystawach branżowych.

Uczniowie pozostający pod opieka Pani Anny Wolskiej zdobyli złote medale na Międzynarodowych Targach w Poznaniu za wyroby odzieżowe, nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach: Ogólnopolski Konkurs na Młodego Projektanta Bielizny Damskiej w Białymstoku, Ogólnopolski Konkurs "Mała Pętelka" w Poznaniu, Ogólnopolski Konkurs Szkół Mody "Kreacje - Prowokacje" w Radomiu, Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży, Ogólnopolski Konkurs Kreowania Ubioru "Sto lat w modzie" w Warszawie.

Nagroda II stopnia – Medal - Mirosława Szewczyk - nauczyciel w Zespole Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu

Nagroda przyznana za całokształt działalności dydaktycznej, w tym za modernizację pracowni warsztatowych, udział w projektach unijnych "Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa". Uczniowie pozostający pod opieką Pani Mirosławy Szewczyk zdobyli złote medale na Międzynarodowych Targach w Poznaniu za wyroby odzieżowe, nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach: Ogólnopolski Konkurs na Młodego Projektanta Bielizny Damskiej w Białymstoku, Ogólnopolski Konkurs "Mała Pętelka" w Poznaniu, Ogólnopolski Konkurs Szkół Mody "Kreacje - Prowokacje" w Radomiu

Nagroda II stopnia – Medal - Piotr Szymczak – wykładowca w Europejskiej Uczelni Społeczno – Technicznej w Radomiu

Nagroda przyznana za całokształt działalności dydaktycznej, głównie za wieloletnie przekazywanie wiedzy zgodnej z kierunkiem kształcenia  i obowiązującymi normami budowlanymi i przepisami ustaw w powiązaniu teorii z praktyką opartą na doświadczeniu zawodowym,- aktywne uczestnictwo w działaniach związanych z kształceniem na studiach inżynierskich na kierunku Budownictwo, za czynny współudział w przygotowaniu międzynarodowej konferencji „Budownictwo zrównoważone — pasywne — innowacyjne szansą inteligentnego rozwoju miast".

Nagrodzony jest ekspertem w branży budownictwa drogowego (29.11.2016r. wniósł poprawkę do przedstawianej technologii wzmacniania nawierzchni bitumicznych dróg siatkami z włókien szklanych), za zasadne propozycje zmian przepisów ustawy prawa budowlanego odznaczony srebrnym medalem przez Polską Izbę Inżynierów  Budownictwa,
w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki uhonorowany Dyplomem przez Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Gospodarki z okazji 25-lecia polskiej transformacji

Nagroda III stopnia – Dyplom - Jędrzej Ganabisiński - uczeń w Zespole Szkół Elektronicznych - Laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2016-2017 

Nagroda III stopnia – Dyplom - Paweł Szafrański - uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego - Zwycięzca 43 Olimpiady Wiedzy Technicznej, Finalista Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości w roku 2017 i 2016

Nagroda III stopnia – Dyplom - Tomasz Cheda - uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego - Laureat VIII miejsce w Polsce Olimpiady Fizycznej, uczestnik Europejskiej Olimpiady Fizycznej, Kaon w Polsko - Ukraińskim konkursie fizycznym Lwiątko 

Nagroda III stopnia – Dyplom - Andrzej Oreszczuk - uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego - Laureat 65 Olimpiady Fizycznej (11 miejsce), Laureat 64 Olimpiady Fizycznej, Finalista 43 Olimpiady Wiedzy Technicznej, Laureat XXII konkursu fizycznego Politechniki Warszawskiej  i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Nagroda III stopnia – Dyplom - Adrian Płatos - uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego - Laureat III miejsce w Polsce 43 Olimpiady Wiedzy Technicznej (2017 r.), Laureat X miejsce w Polsce 42 OWT, Finalista XXII konkursu fizycznego Politechniki Warszawskiej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

Zmieniony ( Czwartek, 23 Listopad 2017 13:40 )
 
igg PDF Email
Wpisany przez admin   
Poniedziałek, 06 Listopad 2017 08:45
Radomska Rada FSNT NOT oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa

zaprasza do uczestnictwa w Konferencji


"Krajowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa infrstruktury energetycznej"

14-15 listopada, Jachranka

W trakcie konferencji omówione zostaną kwestie związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem infrastruktury energetycznej. W tym kontekście poruszone zostaną zarówno zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa instalacji energetycznych, jak i najnowocześniejszych możliwości technicznych w zakresie diagnostyki i monitoringu sieci gazowych. Znaczenie standaryzacji technicznej dla zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej przedstawi pokrótce przedstawiciel Komitetu Standaryzacji Technicznej IGG. Podczas spotkania zostaną również zaprezentowane - kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego - plany inwestycyjne strategicznych spółek branży gazowniczej oraz możliwości dot. dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych w energetyce, w tym w ramach projektów realizowanych we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Na koniec spotkania Przewodniczący Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy IGG przedstawi informacje dotyczące nowoczesnych metod rozwiązywania sporów w drodze mediacji. Poszczególne bloki tematyczne podsumują panele dyskusyjne z udziałem prelegentów i zaproszonych gości.
Zmieniony ( Środa, 08 Listopad 2017 09:27 )
 
LNG PDF Email
Wpisany przez adminnot   
Piątek, 15 Wrzesień 2017 12:24

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

 

„Wyspowe stacje regazyfikacji LNG na terenie

powiatów i gmin

dźwignią rozwoju gospodarczego kraju”


Warszawa,  20  listopada 2017 r.
Sala konferencyjna A (III piętro) Dom Technika NOT
ul. Czackiego 3/5

 

Wykład inauguracyjny

wygłosi

Pan Piotr Naimski - Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej

Infrastruktury Energetycznej

 
FOTORELACJA 

 

Prezentacje przedstawione podczas konferencji:

 

"Wykorzystanie kriokoncentracji w przetwórstwie rolno - spożywczym" - dr hab. Hanna Kowalska

"Kierunki rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o." - Grzegorz Wielgus

"Krajowe doświadczenia zastosowania LNG w transporcie" - Sławomir Nestorowicz

"Zastosowanie LNG w usługach komunalnych oraz transporcie" - Paweł Wojna

"Fundusze Unii Europejskiej - nieszablonowo" - Maciej Pałucki

"Efektywność energetyczna regazyfikacji LNG. Kierunki, możliwości i perspektywy komercjalizacji energii chłodu.  

Potencjał odzysku energii elektrycznej i termicznej w procesie regazyfikacji LNG" - Tadeusz Bąk

 


PROGRAM KONFERENCJI


WPROWADZENIE DO KONFERENCJI

KARTA UCZESTNICTWA

PAKIET SPONSORSKI  

Zmieniony ( Piątek, 28 Wrzesień 2018 09:19 )
 
RLT 2017 PDF Email
Wpisany przez adminnot   
Poniedziałek, 11 Wrzesień 2017 08:02
Notowska Nagroda Uznania „RADOMSKI LAUR TECHNIKI”

 

Informacja

Radomskie środowisko techniczne, skupione przy Radomskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, w trakcie wielu dyskusji uznało za celowe ustanowienie specjalnej nagrody, dla wspierania i promowania postępu technicznego i wyróżniania ludzi go tworzących w regionie radomskim.

W rezultacie tych działań uchwałą Radomskiej Rady z dnia 8 grudnia 2008 r.  ustanowiona została Notowska Nagroda Uznania „RADOMSKI LAUR TECHNIKI”.

Nagroda przyznawana jest w formie Statuetki, Medalu lub Dyplomu uznania w kategorii:

-  INNOWACJE; przyznawana za tworzenie nowych rozwiązań i wdrażanie innowacji technicznych w różnej formule, szczególnie w sektorze małych, średnich przedsiębiorstw, instytucji i gospodarstw rolnych.

-  NAUKA I OŚWIATA; przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i oświaty na rzecz innowacji i edukacji technicznej.

-  AKTYWNE  DZIAŁANIE; przyznawana za wybitne osiągnięcia  w pracy na rzecz organizacji notowskiej oraz wspieranie postępu technicznego i organizacyjnego w regionie radomskim.

Nagrodę w poszczególnych kategoriach przyznaje Kapituła, powołana przez Radomską Radę FSNT NOT, w składzie 9 osób.

Opracowany został Regulamin przyznawania nagrody, określono kryteria i niezbędne procedury.

          Prawo do zgłaszania osób, zespołów, organizacji, instytucji czy przedsiębiorstw do Notowskiej Nagrody Uznania jest nieograniczone pod warunkiem spełnienia określonych w regulaminie zasad i celów nagrody.

 Uroczyste wręczenie nagród I - VII Edycji odbyło sie w trakcie "Radomskich Dni Techniki” w latach 2009-2016.

  W bieżącym roku podczas XXIX Radomskich Dni Techniki zostaną wręczone nagrody VIII Edycji Notowskiej Nagrody Uznania „RADOMSKI LAUR TECHNIKI”. 

Dlatego też Kapituła zwraca się do zarządów wszystkich stowarzyszeń naukowo – technicznych, działających w regionie radomskim, do władz technicznych uczelni wyższych, dyrektorów technicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz jednostek i organizacji gospodarczych z prośbą o zapoznanie się z regulaminem i kryteriami oraz przygotowanie stosownych wniosków i przysłanie ich w terminie do 3 października b.r. na adres Radomskiej Rady FSNT NOT lub składanie osobiście w Biurze Radomskiej Rady.

Regulamin, kryteria i wzory wniosków do pobrania na naszej stronie  internetowej not.radom.pl w zakładce Radomski Laur Techniki.

                                                                                                                                      Sekretarz Kapituły                    Elżbieta Stanke


 


 
Więcej artykułów…
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 10 z 23

bottom
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter